Suomen Poltintekniikka

Yritys · Poltinedustukset · Yhteystiedot


Suomen Poltintekniikka Oy

Suomen Poltintekniikka Oy tekee kaasu- ja öljypoltinten asennus-, myynti-,
huolto- ja käyttöönottotöitä teollisuuteen ja lämpöyhtiöihin.

Suomen Poltintekniikka Oy:n palveluina ovat

- öljypoltinten myynti, asennus ja huolto
- maakaasu- ja nestekaasupoltinten myynti, asennus ja huolto
- biokaasupoltinten myynti, asennus ja huolto
- öljykoneikot ja kaasuryhmät, myynti ja asennus
- kattilalaitosten ja kattiloiden automatisointi jaksottaiseen käyttöön
- kattilalaitosten käyntiinajot ja käyttöhenkilökunnan koulutus
- kattilalaitosten kunnossapito
- poltinten käyntiinajot, säädöt ja koestukset
- päästömittausten ennakkosäädöt
- nestekaasujärjestelmien huollot ja määräaikaistarkastukset
- poltinten varaosat
- poltinten saneeraukset
- asennusvakuudet Inspecta Oy:lle ja Tukesille

Myönnetyt pätevyydet

Suomen Poltintekniikka Oy:lle on myönnetty seuraavat pätevyydet

- öljypoltinurakointi yleispätevyys
- nestekaasualan urakointi, A-luokka
- maakaasu-urakointi, A-luokka
- sähköurakointipätevyys

GP-300M

© Suomen Poltintekniikka Oy. Web by MediaSPREA.